Wees optimaal voorbereid op je aankoop met de

Garantievoorwaarden van Tulp Keukens

Tulp Keukens biedt u voor een periode van 25 jaar een uitgebreide productgarantie op geleverde materialen als aanvulling op de garantie waarop u recht heeft conform de Algemene Voorwaarden van de CBW (Centrale Branchevereniging Wonen).

Deze aanvullende garantie van Tulp Keukens is uitsluitend van toepassing onder de navolgende voorwaarden:

Algemeen

Deze aanvullende garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de originele koper van het product. De koper dient in het bezit te zijn van de originele factuur en alle deze levering (en eventuele verrichte werkzaamheden) betreffende facturen moeten zijn voldaan.

Aanvullende garantie

 

 • De aanvullende garantie is alleen van toepassing op keukenmeubelen. Op ladegeleiders en scharnieren wordt door de leverancier levenslange garantie gegeven. Andere producten als foliedeuren, apparatuur, kranen, werkbladen, verlichting en overige accessoires als krukken en stoelen zijn uitgesloten van de aanvullende garantie. Voor deze producten gelden de garantievoorwaarden van de leverancier van dat product.
 • De garantie geldt bij normaal gebruik, en voor gebreken die niet vallen onder normale slijtage.
 • De garantie geldt voor aantoonbare fabricagefouten en andere fouten in het materiaal voor zover deze terug te voeren zijn op het product.
 • Onder deze aanvullende garantieregeling vallen uitsluitend gebreken die op grond van de Algemene Voorwaarden van de CBW tot een garantieaanspraak leiden.
 • Deze aanvullende garantieregeling leidt tot herstel van het gebrek dan wel tot vervanging van het gebrekkige onderdeel / product. Er wordt geen uitkering in geld of tegoedbon gedaan.

Afwikkeling van de garantie

 

 • Het begin van de aanvullende garantietermijn gaat lopen vanaf de factuurdatum die vermeld staat op de factuur met betrekking tot het keukenmeubel, werkblad en / of apparatuur, van welk product een beroep wordt gedaan op de aanvullende garantievoorwaarden.
 • Binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek, dan wel nadat de ontdekking redelijkerwijze had kunnen worden ontdekt, dient de koper van de keuken dit gebrek schriftelijk kenbaar te maken aan Tulp Keukens. Na het verstrijken van deze termijn, is Tulp Keukens niet gehouden de aanvullende garantie te verstrekken. Koper dient na constatering van het gebrek zich in te spannen om eventuele verdere schade te voorkomen.
 • Koper dient Tulp Keukens in de gelegenheid te stellen het gebrek te komen bekijken om te beoordelen of er sprake is van een gebrek die valt onder deze aanvullende garantieregeling.
 • Na vervanging onder deze aanvullende garantieregeling valt kleurverschil buiten de garantie.
 • Transport- inbouw- en montagekosten alsmede de voorrijkosten van de monteur vallen niet onder deze aanvullende garantie. Op deze kosten zijn de eerste drie jaar na aankoop de Algemene Voorwaarden van de CBW van toepassing. De in dat geval van toepassing zijnde garantiepercentages worden berekend over de daadwerkelijke kosten van reparatie of vervanging van het desbetreffende keukenmeubel en/of werkblad conform de Algemene Voorwaarden van de CBW.
 • Deze aanvullende garantieregeling geldt tot maximaal het originele aankoopbedrag inclusief BTW. Eventuele aanspraken boven dit bedrag vallen niet onder deze aanvullende garantieregeling. Dit artikel geldt ook bij meerdere elkaar opvolgende aanspraken op aanvullende garantie binnen de periode van 25 jaar.
 • Nadat een gebrek door toepassing van deze aanvullende garantieregeling is verholpen, geldt voor dit (onder)deel van de keuken geen aanvullende garantieregeling meer, maar de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van de CBW.

Geen aanvullende garantie

 

 • Ingeval er sprake is van normale slijtage, gebruikersschade, kerven of krassen, foutief gebruik en/of onderhoud van het product, dan vervalt het recht op aanvullende garantie als het gebrek daardoor veroorzaakt is.
 • Deze aanvullende garantie dekt geen indirecte schade.
 • De werking van massief houten keukendeuren valt buiten de garantie.
 • Indien Tulp Keukens de keuken niet zelf heeft gemonteerd, dan wel indien na montage door Tulp Keukens een derde onderdelen van de keuken heeft vervangen, aangepast of hersteld heeft, dan vervalt het recht op aanvullende garantie.
 • De aanvullende garantie wordt niet verstrekt op showroommodellen, en wordt niet verstrekt op keukenfronten en onderdelen die niet meer leverbaar zijn door leveranciers van Tulp Keukens. Indien artikelen niet meer leverbaar zijn, dan zal in overleg gezocht worden naar een alternatief.
 • Schade aan (onderdelen van) de door Tulp Keukens geleverde zaken, veroorzaakt door de door de klant geleverde apparatuur, vallen uitdrukkelijk niet onder de garantieverplichtingen van Tulp Keukens. De klant vrijwaart Tulp Keukens dan ook van alle aansprakelijkheid hierop.

 

Onderhoud keuken

Om aanspraak te kunnen maken op de aanvullende garantie, dient de keuken onderhouden te zijn conform de bijgaande onderhoudsvoorschriften.

Deze aanvullende garantieregeling treedt in werking op 1 mei 2012 en kan vervangen worden door latere vernieuwde versies.

Tips en adviezen

Onderstaand geven wij u enige technische informatie en belangrijke tips en adviezen met betrekking tot het gebruik en onderhoud van uw keuken, om zodoende een optimaal gebruiksplezier van uw keuken te realiseren.

Technische informatie en reinigingsadviezen

Korpus

De korpus wordt uitgevoerd in 16 mm hoogwaardig gemelamineerde spaanplaat. Standaard uitvoering is wit. De kopkant van de kast is voorzien van 1 mm ABS. Overige korpuskanten worden afgewerkt met een o,6 mm dik ABS band in de standaard kleur wit. Legplanken worden voorzien van 1 mm dik ABS band. De rechte spoelkasten met draaideur worden voorzien van een aluminium inlegbodem ter bescherming van de korpus. Deze aluminium inlegbodem wordt tevens gebruikt onder een koelkast en koelvriescombinatie i.v.m. bescherming van de korpus. Indien de korpus bestemd is voor een draaideur wordt deze voorzien van een deurdemper met soft-closing systeem.

De korpus laat zich probleemloos schoonmaken door middel van een vochtige doek en een gangbaar huishoudelijk schoonmaakmiddel (geen schuurmiddel toepassen).

Laden

 • De laden en voorraadladen in een Tulp keuken zijn standaard uitgevoerd in orion grijs. De bodem wordt uitgevoerd in een bijpassende kleur.
 • De lade (voorraadlade) heeft een verborgen geleider, is volledig uittrekbaar en wordt uitgevoerd met een soft-closing systeem voor het zacht en geruisloos sluiten van de lade.
 • Voorraadladen in een kast t/m breedte 6o cm zijn belastbaar tot 40 kg. Voorraadladen in een kast breder dan 6o cm zijn belastbaar tot 70 kg.
 • De laden laten zich probleemloos schoonmaken door middel van een vochtige doek en een gangbaar huishoudelijk schoonmaakmiddel (geen schuurmiddel toepassen).

Fronten

Kunststoffronten hebben als basis een hoogwaardige spaanplaat waarvan de oppervlakte bekleed is met een melamine toplaag. De fronten zijn rondom voorzien van een kunststof ABS rand. Dikte van het front is 18 à 19 mm. Binnen- en buitenzijde van het front zijn uitgevoerd in dezelfde kleur.

Foliefronten zijn vervaardigd van MDF met een folie omkleed. Dikte van het front is 22 mm. Binnenzijde is uitgevoerd in een witte kleur.

Zowel kunststof- als foliefronten kunnen met een gangbaar huishoudelijk schoonmaakmiddel (geen schuurmiddel) gemakkelijk worden gereinigd. Afhankelijk van de dikte van de vuillaag brengt u het schoonmaakmiddel met water normaal of minder sterk verdund op. Vervolgens de reinigingsmiddelresten met schoon water verwijderen en de fronten droogwrijven.

Lakfronten zijn vervaardigd van MDF en met een laklaag afgedekt. Dikte van het front is 22 mm. Binnenzijde van het front is uitgevoerd in dezelfde kleur als buitenzijde. De lakfronten worden twee maal in de grondverf gezet, waarna de fronten voorgelakt worden in een kleurlak. Als laatste wordt het front afgelakt in de bestelde kleur. Deze laatste afwerking is een kleurlak in combinatie met een blanke lak. De gelakte deuren dienen met een vochtige zeem gereinigd te worden. De fronten niet te hard boenen, hierdoor kunnen glimvlekken en krassen ontstaan.

Massief houten fronten en fineer fronten. Hout is een levend materiaal. Als gevolg van verschillende luchtvochtigheidsgraden zet het uit of krimpt het. Hout dient niet te worden blootgesteld aan extreem vochtige of droge lucht. Ideaal voor het in de keuken verwerkte materiaal is een luchtvochtigheid van 45 tot 70%. Een massief houten front of een fineer front is een natuurproduct en ondanks de zorgvuldige keuze van het hout, zal er altijd een structuur- en kleurenspel te zien zijn. Ongeacht de behandeling (behalve bij een dekkende kleur) zullen de fronten beïnvloed worden door het daglicht (UV-straling) en afhankelijk van de plaatsing zullen deze in de loop der tijd van kleur veranderen. Dikte van het front is ongeveer 19 à 21 mm. Binnenzijde van het front is uitgevoerd in dezelfde kleur als buitenzijde.

 

De oppervlakken worden door speciale lakken beschermd. Dit maakt de deuren grotendeels immuun tegen vuil. Om de deuren te reinigen is het voldoende, deze met een vochtige warme zeem af te nemen. 

Voor het reinigen heeft u geen reinigingsmiddel nodig. Bij hardnekkig vuil gebruikt u water en iets spiritus. Vervolgens dienen de deuren met een zachte doek te worden drooggewreven. Altijd in de structuurrichting wrijven. Op die manier wrijft u eventuele vuilresten uit de houtporiën.

Heb jij hem al?

Het unieke keukenmagazine van Tulp Keukens geeft een goed en volledig beeld van wat er mogelijk is bij Tulp Keukens. En dat is veel! Blader door de wereld van Tulp.  

 • Binnen 3 dagen in je brievenbus
 • Boordevol inspiratie, tips en meer!
Home
Terug
Sluiten