Omdat wij uw privacy belangrijk vinden

Privacybeleid

Privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze winkels.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.
 

Registratie persoonsgegevens

Tulp keukens legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in een van onze vestigingen worden deze bewaard. Tulp keukens biedt voor een aantal van deze diensten een persoonlijke account omgeving. Hierbinnen kunt u zelf aangeven of en welke informatie met Tulp keukens en publiek gedeeld wordt en toegankelijk is.

Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van  van Tulp keukens.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

 • In onze winkels bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren.

 • Bij het bezoeken van onze website.

 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.

 • Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.

 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.

 • Bij het invullen van sollicitatieformulieren op de website.

 • Bij het invullen van overige contactformulieren op de website.

 • Ingeval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten.

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;

 • geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.
   

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Tulp keukens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Om een opdracht uit te voeren,

 2. Om u te informeren over de status van uw opdracht,

 3. Voor het meten van de klanttevredenheid,

 4. Om door u gestelde vragen te beantwoorden,

 5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.

 6. Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.

 7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.

 8. Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.

 9. Tulp keukens zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Telefonische marketingactiviteiten worden altijd ontdubbeld met het bel-me-niet register. Als u een product of dienst afneemt en uw telefoonnummer achterlaat wordt echter geen rekening gehouden met het bel-me-niet register, aangezien er dan een zogenaamde klantrelatie bestaat. Meer informatie over het bel-me-niet register kunt u hier vinden.


Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die Tulp keukens over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@tulp.nl. Tegen betaling van de wettelijke vergoeding zullen wij u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij Tulp keukens geregistreerde gegevens.

Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.


Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan op www.tulp.nl/afmelden of door een e-mail te sturen naar info@tulp.nl


Cookiebeleid

Bij gebruik van de website van Tulp keukens kan door Tulp keukens of door derde partijen informatie verzameld worden over het gebruik van deze website. Hiervoor wordt door Tulp keukens gebruik gemaakt van cookies. Tulp keukens maakt gebruik van de volgende cookies:

First party cookies. Deze worden door Tulp keukens gebruikt om ervoor te zorgen dat:

 1. de website optimaal functioneert,

 2. de gekozen items in het winkelmandje van de webshop blijven en u niet telkens opnieuw uw loginnaam en wachtwoord in hoeft te vullen.

Third party cookies. Deze cookies worden geplaatst door derden, onder meer voor de volgende doeleinden:

 1. De analyse van de website door Google Analytics.

 2. Er voor zorgen dat u niet iedere keer dezelfde advertentie te zien krijgt.

 3. Dat u advertenties te zien krijgt met betrekking tot onderwerpen waarop u in zoekmachines heeft gezocht of waarvoor u bepaalde websites heeft bezocht.

Functionele cookies. Deze cookies houden uw voorkeuren bij en onthouden dat u al eerder op de website bent geweest.

Performance cookies. Hiermee kan worden gemeten of een advertentie leidt tot een aankoop of aanmelding.

Analytische cookies. Met deze cookies kan Tulp keukens de statistieken van haar website bijhouden. In bijvoorbeeld Google Analytics kunnen de aantallen bezoekers, locatie van bezoekers en gebruikte browser worden gemeten.

Profilerings cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat u gerichte advertenties te zien krijgt die zijn afgestemd op uw profiel.


Verwijderen en wijzigen van Cookies

Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd worden. Via de browserinstellingen kan ook worden ingesteld dat nieuwe cookies worden geweigerd. Omdat er veel verschillende soorten browsers zijn, verwijzen wij naar de helppagina van uw browser. Tevens kunt u zich hier afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van Tulp keukens op de website advertenties presenteren.
 

Meer informatie

 
Contactadres

Alle schriftelijke vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

Klantenservice Tulp
klantenservice@tulpkeukens.nl