Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden

Privacybeleid

Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze winkels.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van jouw privacy en de verwerking en doorgifte van jouw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken je om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleen je toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. Tulp Keukens is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen. Tulp Keukens is te bereiken per e-mail op info@tulpkeukens.nl

 

Registratie persoonsgegevens

Tulp Keukens legt jouw gegevens vast als je producten of diensten van ons afneemt. Ook als je gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of je gegevens achterlaat in een van onze vestigingen worden deze bewaard. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van Tulp Keukens.

In de volgende situaties registreren wij jouw persoonsgegevens;

 • In onze winkels bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren.

 • Bij het bezoeken van onze website.

 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.

 • Bij het invullen van een review voor een aan jou geleverd product of een aan jou geleverde dienst.

 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.

 • Bij het invullen van sollicitatie- en contactformulieren op de website.

 • Als wij jouw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien je bij deze derde partijen hebt aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen. In dit geval vermelden wij van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen bij onze eerste communicatie met jou.

Wij kunnen de volgende informatie vragen en/of registreren;

 • geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van jouw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We kunnen jouw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het kan zijn dan één of meerdere van deze partijen:

- Bezorgpartners

- Montagepartners

- Servicepartners

- Leveranciers

- Betaalpartners

- IT-dienstverleners

Onze bezorg-, montage-, en servicepartner moet tenslotte bij jou thuis komen om uw product te bezorgen, monteren of service leveren.

Onze leverancier ontvangt een referentie naar jouw aankoop, en in sommige gevallen komt onze leverancier ook bij jou thuis.

Onze betaalpartner ontvangt jouw gegevens om de betaling te kunnen verwerken.

Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals cloud-opslag, media- en advertentiediensten, onderhoud van onze website en verwerking van reviews.

Als de wet ons ertoe verplicht delen wij jouw klantgegevens met overheidsinstanties.

 

Gebruik van persoonsgegevens

De grondslag voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is jouw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van jouw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten.

Jouw persoonsgegevens worden door Tulp Keukens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Om een opdracht uit te voeren,

 2. Om je te informeren over de status van uw opdracht,

 3. Voor het meten van de klanttevredenheid,

 4. Om door jou gestelde vragen te beantwoorden,

 5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan jouw wensen. In dit kader kunnen wij jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.

 6. Om je te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.

 7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.

 8. Daarnaast worden jouw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.

 9. Tulp Keukens zal jouw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 10. Wij willen je graag op de hoogte houden van (nieuwe) producten die voor jou of anderen relevant zijn. Daarom kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met dienstverleners die wij vertrouwen en die ons helpen bij het verwerken en analyseren van jouw persoonsgegevens. Zodat wij producten kunnen selecteren die interessant voor jou kunnen zijn. Maar ook om te voorkomen dat producten aan jou worden voorgesteld die je waarschijnlijk niet waardeert. Als je geen (digitale) brieven en/of nieuwsbrieven meer wil ontvangen, niet meer telefonisch benaderd wil worden of geen enkele marketinguiting meer wil ontvangen kun je dit op ieder moment aangeven via het e-mailadres: info@tulpkeukens.nl

Telefonische marketingactiviteiten worden altijd ontdubbeld met het bel-me-niet register. Als je een product of dienst afneemt en jouw telefoonnummer achterlaat wordt echter geen rekening gehouden met het bel-me-niet register, aangezien er dan een zogenaamde klantrelatie bestaat. Meer informatie over het bel-me-niet register kun je hier vinden.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens die we met jouw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende één jaar.

Persoonsgegevens die we van jou ontvangen in het kader van een offerte bewaren wij 2 jaar. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een aan ons verleende opdracht en/of een met ons gesloten overeenkomst, bewaren wij tot de service- of garantieperiode is verlopen.

 

Inzien en wijzigen van jouw gegevens

Je kunt Tulp Keukens verzoeken om:

 • inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die Tulp Keukens over jou verzamelt.

 • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Tulp Keukens over jou verzamelt.

 • overdracht van de persoonsgegevens die Tulp Keukens over jou verzamelt.

Je kunt je verzoek indienen door een e-mail te sturen naar klantenservice@tulpkeukens.nl. Om jouw verzoek te kunnen verwerken vragen we je om onderstaande gegevens:

 • Volledige naam

 • Postcode

 • Huisnummer

 • Jouw verzoek en/of vraag

Waarom we deze gegevens nodig hebben leggen we jou graag uit.

We willen je vragen om je volledige naam, postcode en huisnummer te vermelden in de e-mail. Een correcte schrijfwijze van je volledige naam is belangrijk voor ons matchingprincipe. Wat dit inhoudt wordt zo toegelicht. Daarnaast ben je vrij om zelf te bepalen of en zo ja welke extra gegevens je geeft.

Waarom willen we deze gegevens weten? Het kan voorkomen dat je meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd, wanneer je bijvoorbeeld een formulier via onze website hebt ingevuld en een offerte hebt gevraagd in de winkel. Hierbij kan het zijn dat jouw gegevens net iets anders zijn ingevuld, bijvoorbeeld je voorletters i.p.v. voornaam of als je gaat verhuizen, je nieuwe adres i.p.v. je huidige adres. Als jouw gegevens niet volledig hetzelfde zijn, kan het voorkomen dat je meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd.

Wij zullen vervolgens door middel van een matchingprincipe naar registraties van jouw persoonsgegevens in ons systeem zoeken. Simpel gezegd zoeken wij op basis van de gegevens die je nu aan ons geeft naar de overige gegevens. Hierbij neemt de kans op een volledig beeld van de bij ons bekende persoonsgegevens toe naarmate je meer gegevens geeft. Het kan dus voorkomen dat niet alle van jou bij ons bekende persoonsgegevens worden gevonden omdat we die niet hebben weten te “matchen”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou gedaan is, zullen we na ontvangst van jouw verzoek een bevestigings e-mail versturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Pas nadat we een bevestiging op deze e-mail hebben ontvangen zullen we jouw verzoek verder in behandeling nemen.

Tulp Keukens streeft ernaar om jouw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer we jouw verzoek hebben verwerkt zullen we jou de benodigde informatie verstrekken. Mocht jouw verzoek onverhoopt toch afgewezen (dit kan zijn omdat jouw verzoek in strijd is met de wet) worden zullen we jou uiteraard een toelichting geven waarom Tulp Keukens jouw verzoek niet heeft kunnen verwerken.

De gegevens die je verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw vraag. Na voltooiing van jouw verzoek worden deze gegevens verwijderd.

Je hebt recht om indien je dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verzet

Je kunt altijd aangeven dat je niet benaderd wil worden met marketingactiviteiten. Dit kan op www.tuplkeukens.nl/afmelden of door een e-mail te sturen naar info@tulpkeukens.nl